"אימא, השיעור הכי חזק שנתת לי לחיים היה כשלקחת את החיים שלך והפכת אותם למשהו שראוי לחיות אותו".

זה מה שהוא אמר לי, הבן שלי, כמה שנים אחרי המהפכה האישית שלי שטלטלה גם את חייו.