בכתבה של YNET. 2019

אם אתם שואלים אותי, דו"ח לא סתם יבש, גם רזה. מאוד מאוד רזה. כשמודדים את יעילות הניתוח לאחר שנה מה הפלא שרואים ש- 80% מהמנותחים "לא סבלו מעודף משקל"? איפה הנתוים לגבי יעילות הניתוח לאחר שלוש וארבע ועשר שנים? איפה?