לשוקלים ניתוח, בדקו קודם כל אם אתם מתאימים לניתוח. אל תרוצו לשם אם לא תוכלו להתמודד רגשית עם הדרך שאחריו.